201211211353483205daKJtGuU201211211353483170rm3rJ6nn201211211353483182QejuKSfi201211211353483217k7o1uJNv

Den kemiska och elektrolytiska ytbehandlingsindustrins branschorganisation

SYF arbetar aktivt med

  • Information till ytbehandlare och köpare av ytbehandlade produkter
  • Bevakning av utvecklingen i branschen
  • Utbildning
  • Som informationskanal och remissorgan till myndigheter och andra organisationer

Har du några frågor är du välkommen att maila eller ringa någon av SYFs kontaktpersoner nedan.

"Att köpa ytbehanling- en handledning"-kan laddas ner här

Kontakt

administration@syf.se

Adress

SYF Svensk Ytbehandlings Förening
Box 71
501 13  BORÅS