YTIX - kostnadsindex

2019-09-26

YTIX - kostnadsindex för svensk ytbehandlingsindustri tas fram av SYF 2 ggr per år. Den presenteras i Ytforum och nu kommer den i fortsättningen även att finnas upplagd här på vår hemsida under - "Branschinformation"