Nya rapporteringssystemet för farligt avfall

2020-06-25

Vi kommer att bli tvungna att rapportera farligt avfall både i det nya registret och i miljörapporterna!