Elektrolytiska beläggningar med zink och zinklegeringar med tillhörande passiveringar

- En SYF standard

För att underlätta kommunikationen mellan ytbehandlare och köpare har SYF tagit fram en standard rörande  Elektrolytiska beläggningar med zink och zinklegeringar med tillhörande passiveringar. Standarden är ett komplement till befintliga standarder så som SS-EN ISO 2081.

SYF std 2000, utgåva 3 -Elektrolytiska beläggningar med zink och zinklegeringar med tillhörande passiveringar

SYF std 2000, edition 3 - Electrolytic zinc and zinc alloy coatings with passivation