Elpolering

Elpolering innebär att man på elektrolytisk väg åstadkommer ett angrepp på metallytor som resulterar i att dessa blir jämnare och får högre glans. Den påminner mycket om elektrolytisk betning, med den skillnaden att poleringen sker under mycket kontrollerade förhållanden (lösningens sammansättning, temperatur, strömtäthet, tid). De främsta fördelarna med elpolering är att godset får stort motstånd mot korrosion och nötning, låg ytfriktion, hög ytreflektion samt bra förmåga att ge fäste åt andra metaller vid elektrolytisk metallbeläggning.

Följande medlemsföretag utför elpolering