Förkoppring

I likhet med nickel kan förkoppring ske i ett flertal processvarianter som ger beläggningar med olika egenskaper avseende glans, spridning, utjämning och fysikaliska egenskaper som hårdhet. Det förekommer både sura och alkaliska cyanidbaserade bad. De sistnämnda används nästan uteslutande som basbeläggning för att möjliggöra metallbeläggning av pressgjuten zink och magnesium. Inom verkstadsindustrin har förkoppring sin största betydelse som mellanskikt i olika kombinationsbeläggningar för att förbättra vidhäftning eller skiktkombinationens fysikaliska egenskaper.

Följande företag utför förkoppring