Förkromning

Krom ger en ljusblå reflex i dagsljus och är därmed lätt att skilja från nickel. Metallen krom liksom aluminium är en passiv metall som bildar en tät, osynlig oxidfilm, som gör ytan mycket anlöpningsbeständig. Trots sin höga hårdhet kan ett kromskikt poleras till hög glans, även om glansverkan normalt erhålls genom underliggande glansnickel. Vid dekorativ glansförkromning används skikttjockleken 0,1 - 1,0 my och då huvudsakligen som ett anlöpningsbeständigt toppskikt på nickel. Matt-, halvmatt- och satinkrom får man genom förkromning av ett underskikt av matt-, halvmatt-, eller satinnickel.

Följande företag utför förkromning

Följande företag utför mattförkromning

Följande företag utför svartförkromning

Ingen medlem kan erbjuda detta i dagsläget.