Fosfatering

Fosfatering är en behandling för stål, förzinkat stål eller aluminium i en lösning innehållande fosforsyra, olika metallsalter (beroende på det skikt som önskas) samt olika additiv som styr skiktbildning och skikttjocklek. Resultatet av processen blir då en svårlöslig, kristallin beläggning med skyddande egenskaper.

Följande medlemsföretag utför manganfosfatering

Följande medlemsföretag utför zinkfosfatering