Litteratur

Icke medlemmar som använder hela eller delar av skriften "Att köpa ytbehandling" i kommersiellt syfte ska betala en årlig avgift om 9900kr + moms till S.Y.F Ytservice AB
Kontakta administration@syf.se

Köpa Ytbehandling -En handledning (Ny version)

Ett avsnitt om korrosionsprovning lagts till (sid 73 - 80) samt den nya SS-EN ISO-normen för förzinkning