EU:s Kemikaliestrategi - Breddning av ämnen som kan komma på begränsningslista.

2021-04-09

Det här är Information om EU:s Kemikaliestrategi från möte i samverkansgruppen för EU-arbete mellan näringslivet och Naturvårdsverket där även SYF deltar.
Presentationen behandlar SOC- Substances of concern där man tidigare pratade om Substances of Very High Concern, hur man ska hantera risker med kombinationseffekter samt effekter på den cirkulära ekonomin som "ämnen som inger betänkligheter" (SOC) kan ha.
Detta antyder en kommande utökning av ämnen som kommer att beröra många och även oss samt hårdare krav för undantag för användning