Länkar

Arbetsmiljöverket
www.av.se

EUR-LEX
Ger direkt åtkomst till all EU-lagstiftning. Innehåller t ex fördrag, lagstiftning och rättspraxis
http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm

Kemikalieinspektionen
www.kemi.se

Länsstyrelserna
Gemensam hemsida för alla Sveriges Länsstyrelser. Via sidan kommer man vidare till respektive länsstyrelse.
www.lst.se/lst

Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se

Räddningsverket
www.srv.se

Seveso - Storskalig kemikaliehantering
Samlingsplats för information om Seveso-lagstiftningen i Sverige.
www.seveso.se

Svensk Författningssamling
Här finns alla lagar som beslutats av riksdagen samlade.
www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3910

Ytforum
Industritidningen Ytforum tar upp aktuella ämnen inom bland annat ytbehandling, korrosion, slitage och miljö. Tidskriften vänder sig bland annat till ytbehandlare, konstruktörer, tekniker och inköpare.
www.ytforum.se

 

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text