Hem » Medlem » Bli medlem

Bli medlem

Medlemskap beslutas av SYF:s styrelse.

Uppförandekod

Vårt agerande
SYF och dess medlemmar ska vara ett föredöme för hur ytbehandling utföres och våra produkter ska utgöra en kvalitetsgaranti för våra kunder. Medlem inom SYF ska följa denna uppförandekod och medverka till att utveckla den till bästa nytta för våra kunder, samhället och vår miljö.

Våra anställda
Medlem ska motverka diskriminering på grund av ålder, nationalitet, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning samt funktionshinder. Att verka för att branschen är attraktiv att arbeta i, med möjlighet till vidare utveckling.

Vår marknad
Medlem ska med stolthet hävda branschens betydelse i flera olika avseenden, uppträda gentemot kunder och leverantörer på ett korrekt sätt med hög etisk hållning och god lönsamhet.

Miljö
Medlem ska alltid aktivt arbeta för att följa REACH (Substitutionsprincipen) som innebär att skadliga kemiska produkter ska bytas ut mot mindre skadliga om sådana finns. Verksamheten skall uppfylla gällande lagar och myndighetskrav.

Information
SYF och dess medlemmar ska aktivt verka för korrekt information i olika forum såsom media, internet, utbildning och lokala arrangemang, rörande branschen.

Uppförandekod (PDF)