Hem » Ytbehandling » Att köpa ytbehandling

Att köpa ytbehandling

Inför köp av ytbehandling har SYF tagit fram en handledning för konstruktion med ytbehandling

Flertalet konstruktioner kräver någon form av ytbehandling för att detaljerna skall få tillräckligt skydd mot korrosion, slitage, önskvärt utseende, eller i övrigt lämpliga ytegenskaper. Valet av kombination av grundmaterial och ytbehandling bör göras så tidigt som möjligt.

Man har då bättre möjlighet att välja ett material, tillverkningsmetod och konstruktiv utformning som passar för att utföra den valda beläggningen på och kan få optimala prestanda i förhållande till produktionskostnaden.

Konstruktion med ytbehandling

Vid konstruktion av en detalj finns många parametrar att ta hänsyn till. Valet av material som skall användas för tillverkning av detaljen görs ofta med utgångspunkt från de bulkegenskaper som konstruktionen kräver. Kraven på produkten beträffande ytans egenskaper kan även de erhållas genom val av konstruktionsmaterial.

Många gånger kan dock dessa med fördel tillgodoses genom val av lämplig ytbehandling. För optimala egenskaper är det viktigt att hänsyn tas till ytbehandlingen redan från början i konstruktionsarbetet.

Materialvalet - Bulkegenskaper

Görs vanligen primärt baserat på kraven på bulkegenskaperna.

  • Hållfasthet
  • Bearbetbarhet
  • Vikt
  • Ledningsförmåga; termisk eller elektrisk
  • Härdbarhet
  • Materialkostnad

Ytbehandlingsvalet – Ytegenskaper

Som ofta kan tillgodoses genom rätt ytbehandling.

Länkar
Kemikalieinspektionen, kemi.se
Naturvårdsverket, naturvardsverket.se