Hem » Ytbehandling » Att köpa ytbehandling

Att köpa ytbehandling

Inför köp av ytbehandling har SYF tagit fram en handledning för konstruktion med ytbehandling

Flertalet konstruktioner kräver någon form av ytbehandling för att detaljerna skall få tillräckligt skydd mot korrosion, slitage, önskvärt utseende, eller i övrigt lämpliga ytegenskaper. Valet av kombination av grundmaterial och ytbehandling bör göras så tidigt som möjligt.

Man har då bättre möjlighet att välja ett material, tillverkningsmetod och konstruktiv utformning som passar för att utföra den valda beläggningen på och kan få optimala prestanda i förhållande till produktionskostnaden.

Senast uppdaterad: 2017-03-02
Senast kontrollerad: 2021-10-01

Villkor för användning

Användning för eget bruk: Kostnadsfritt

Användning för kommersiellt bruk: Endast genom särskild överenskommelse med SYF. Kontakta administration@syf.se.

SYF Standard

För att underlätta kommunikationen mellan ytbehandlare och köpare har SYF tagit fram en standard rörande Elektrolytiska beläggningar med zink och zinklegeringar med tillhörande passiveringar.

Standarden är ett komplement till befintliga standarder så som SS-EN ISO 2081.

SYF std 2000, utgåva 3