Hem » Aktiviteter

Aktiviteter

Inga Evenemang

Tidigare aktiviteter och material

VD-Dag 2023

Presentationer från VD-Dag 2023

 1. Certifierad Ytbehandlare
 2. Finansiell Branschanalys
 3. Trendspaning
 4. SYF Standard

VD-Dag 2022

Presentationer från VD-Dag 2022

 1. Kemistatistik
 2. Finansiell Branschanalys
 3. Trendspaning

VD-Dag 2021

Presentationer från VD-Dag 2021

 1. Certifierad Ytbehandlare
 2. Finansiell Branschanalys
 3. Trendspaning

VD-Dag 2020

Presentationer från VD-Dag 2020

 1. Marknadsgrupp
 2. Trendspaning Presentation
 3. Certifierad Ytbehandling
 4. Branschanalys från UC 2020

VD-Dag 2019

Presentationer från VD-Dag 2019

 1. SYF:s utbildningsinitiativ
 2. Branschanalys från UC 2019
 3. Undersökning teknik och kompetens/kompetensbehov
 4. Konjunktur Trendspaning 1
 5. Konjunktur Trendspaning 2
 6. YTIX, YLK, Elcertifikat mm

VD-Dag 2018

Presentationer från VD-Dag 2018

 1. Konjunktur
 2. Branschanalys
 3. Vad kostar en ny fabrik?
 4. Varför sälja enligt YLK

VD-Dag 2017

Presentationer från VD-Dag 2017

 1. Medlemmar- Sammanställning bokslut 2013-2016
 2. Icke medlemmar- Sammanställning bokslut 2013-2016
 3. Kemileverantörer- Sammanställning bokslut 2013-2016
 4. 5 största ytbehandlare- Sammanställning bokslut
 5. 2013-2016
 6. A Konjunkturläge
 7. B Konjunkturläge
 8. C Konjunkturläge
 9. YTIX 20170915

VD-Dag 2016

Presentationer från VD-Dag 2016

 1. Konjunktur och Arbetsmarknad
 2. Avtalsrörelsen 2017
 3. Teknikföretagen 2016-09-22
 4. MBL-Teknikföretagen 2016-09-22
 5. Stadgar SYF
 6. Bokslut
 7. Utkast Yttrande MKB Ds 2016-25
 8. Diverse Årsmöte, Index, Grafer mm.
 9. SYF Medlemmar Bokslut
 10. SYF Icke medlemmar Bokslut
 11. Kemileverantörer Bokslut
 12. Utfall workshop

Årsmöte 2023

Presentationer och program från SYF årsmöte 2023

 1. STM-BREF – Uppdatering om läget
 2. Hållbarhetsmål och hållbarhetsrapportering

Årsmöte 2022

Presentationer och program från SYF årsmöte 2022

 1. Fordonsindustrins omställning och hur det påverkar leverantörerna – Peter Bryntesson FKG
 2. SurfCenter – ett initiativ för bildandet av ett kompetenscentrum för en hållbar ytbehandlingsindustri – Charlotte Ireholm RISE
 3. Taking bigger steps to leave a smaller footprint – Laruens Wessel, EnvioTECH
 4. Silver-graphite layers: Long life solution for connectors… – Dr Stefan Henne, Schlötter GmbH
 5. Tillväxt – En produkt av lärande och förändring – Jonas Fasth, Göteborgs Universitet
 6. Energieffektivisering inom industrin – Martin Bringner, Sweco
 7. SIS arbete och betydelse för vår bransch – Jan Skogsmo, RISE, Ordförande i SIS TK116
 8. Vad har CO2, hållbarhet, e-mobility…för inverkan hos Candor

Årsmöte 2020

Presentationer och program från SYF årsmöte 2020

 1. SWECO, Hållbarhetspresentation
 2. RISE, Ytbehandling hållbarhet elektrifiering
 3. Surface Academy, Certifierad ytbehandling
 4. Pavco-Candor SYF Mars Acid Zinc Nickel
 5. Schlötter, Hållbar energi
 6. Coventya, Sustainability and trends
 7. Atotech, Sustainable technologies
 8. Surtec, Sustainability
 9. Stefan Wahlnesson, Hazbref
 10. Chalmers, Simulering hängning och elektrodopp
 11. Epifatech, Presentation SYF

Årsmöte 2019

Årsmöte 2018

 • Inbjudan
 • Anmälan
 • Program

Presentationer från SYF årsmöte 2018

 1. Program
 2. Projekt – Digi-Load – Charlotte Ireholm, Swerea IVF
 3. Projekt – Alternativ till sexvärt krom – Hanna Fager, Swerea IVF
 4. Reviderad SYF standard ver 3 – Anders Mattsson,Vårgårda Kromverk, Leif Dehlén, Zinkano
 5. Kemikalielagstiftning, kemisk arbetsmiljö och miljö – Åse Johansson, Per Gustafsson, Sweco
 6. Energieffektivisering – Vägledning för Ytbehandlare – Mattias Törnell, Länsstyrelsen i Jönköping
 7. LaRay – inspirationsfilm om effektivt energiarbete inom ytbehandling
 8. Nyheter Kemi – Conny Magnusson, Schlötter
 9. Anläggning/Mekanik – Torbjörn Eriksson, Schlötter
 10. NCA Nordic Coating Association – En bra idé? – Stefan Hjorth, SPF
 11. YLK-Leveransbestämmelser – Stefan Wahlnersson, Swedecote
 12. Föreningsstämman – Årsberättelse

Årsmöte 2017

Presentationer från SYF årsmöte 2017

 1. Inledning Ordförande
 2. Trender i kemileverantörernas produktgrupper 2014- 2016
 3. Utökade korrosionskrav- Kjell Ahlin Atotech
 4. Provexa Earth- Anders Skalsky, Anders Hultmark Provexa
 5. Standards för ytbehandling – Nya SIS standarden. Göran Holmbom Proton Techt
 6. Att Köpa Ytbehandling – Korrosion Att mäta och prova – Jan Sidén
 7. PFAS -Krav på undersökningar i Sverige -Anna Paulson Sweco Env
 8. Projekt incitament för energieffektivisering – Frida Simonson Länsstyrelsen Jkp
 9. REACH, BAT, BREF-STM, ECHA – Statusrapport o utfasningsämnen – Denisa Vu Sweco Env
 10. Samverkan forskning och industri – Projekt 3DTC – Anna Ragén Örebro Universitet
 11. Framtidens ytbehandling
 12. Ekonomi medlemmar
 13. Bilder

Årsmöte 2016

Presentationer från SYF årsmöte 2016

 1. SYFs verksamhet
 2. Trender för kunder Hans Wigart
 3. Teknisk utveckling Klas W o Per A
 4. Anna Paulsson BAT-sats
 5. Frivillig miljöavgift
 6. Ekonomi medlemmar SYF
 7. Föreningsstämma
 8. Jan Siden Att köpa ytbehandling
 9. Jonny Lindström Avfallhantering
 10. Forskningsstudie Volvo Anna Sannö, Claudia Alayon
 11. Tack

Robotlyftet 2017

 1. Projektsammanfattning
 2. Avslag på ansökan
 3. Summering av workshop
 4. SYF blir partner i Robotlyftet