Hem » Om SYF » Vårt uppdrag

Om SYF

Den kemiska och elektrolytiska ytbehandlingsindustrins branschorganisation.

Vårt uppdrag

SYF verkar för att Sverige ska ha en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig ytbehandlingsindustri. Branschen är en viktig länk i den svenska produktionen.

Vår ytbehandlingsbransch är en relativt liten bransch med några större företag men där majoriteten är mindre företag. Tillsammans har vi möjlighet att åstadkomma mer än var och en för sig.

SYF har en samordnande roll där vi arrangerar möten mellan våra medlemmar. Vi har en bevakande och påverkande roll genom vårt engagemang i olika samarbeten och forum. SYF är även remissinstans i viktiga branschfrågor.

Samarbeten

 • Produktionsklustret
 • SIS
 • Naturvårdsverket/STM-Bref
 • CETS
 • Competence Center

Vad gör SYF?

Tar fram statistik över branschens ekonomi

Bevakar miljöarbete och lagar
bevakar och påverkar miljöarbete i Sverige, är remissinstans

Är aktiv inom SIS
Deltar i utvecklingen av standarder för branschen

Branschstandard för Leveransbestämmelser YLK
Skapar samsyn och branschstandard gällande leveranser inom ytbehandlingstjänster. Minimerar risk för våra medlemmar.

SYF Standard
Anpassar nomenklatur för korrosionsskyddande behandlingar med zink zinklegeringar mot SIS standarder

Medlem i CETS
Bevakar och påverkar lagstiftning inom EU rörande ECHA och REACH

SYF arbetar aktivt med:

 • Information till ytbehandlare och köpare av ytbehandlade produkter
 • Bevakning av utvecklingen i branschen
 • Utbildning
 • Som informationskanal och remissorgan till myndigheter och andra organisationer
 • Stödja ytbehandlande medlemsföretagens utveckling
 • Arbeta för relevanta miljökrav
 • Stödja och arbeta för ytbehandlande medlemsföretagens gemensamma frågeställningar