Hem » Ytbehandling » Att köpa ytbehandling » Faktorer som påverkar kostnaden för ytbehandling

Faktorer som påverkar kostnaden för ytbehandling

Kostnaden för olika typer av ytbehandling och eventuella skillnader mellan leverantörer behandlas ej i detta dokument. Det finns dock ett antal faktorer som påverkar kostnaden i stort sett oberoende av typ av ytbehandling respektive leverantör.

Mycket av detta framgår av avsnitten Konstruktionsmaterial, Konstruktion med hänsyn till ytbehandling samt Underlag för köp av ytbehandling.

Val av material

 • Finkorniga material med lågt legeringsinnehåll är lättare att ytbehandla och kräver vanligen tunnare skikt för att erhålla erforderligt korrosionsskydd.
 • Höghållfasta material kan kräva värmebehandlingsoperationer både för och efter ytbehandling.
 • Aluminiumgjutgods kan vara svårare att metallisera än plastiskt formade legeringar.
 • Anodisering för dekorativa ändamål ej möjlig på gjutgods.

Konstruktiv utformning

 • Komplexa former, bottenhål, trånga spalter etc. innebär ofta högre kostnader för att kompensera med tjockare skikt, speciella fixturer eller liknande (alltför trånga former kan göra det omöjligt att ytbehandla med acceptabelt resultat).
 • För hänggods – beakta möjligheten att godset enkelt kan placeras en varubärare.
 • För massgods – detaljerna bör utformas så att de inte kan trassla ihop eller trava sig i “myntrullar”.

Bearbetningsmetod

 • Bearbetningsmetoder som resulterar i lägre ytspänningstillstånd är att föredra, höghastighetsbearbetning utmärkt i detta avseende.
 • Poleringsmetoder som innebär plasticering av ytprofilen (kulpolering, rullpolerng, etc) bör av undvikas, nedtryckta materialtoppar ”reser sig” i ytbehandlingsprocessen.
 • Hantering av gods med hjälp av magneter bör undvikas, magnetiserat material drar till sig partiklar i beläggningsprocessen och får rå yta.

Specifikation av ytbehandlingen

 • Var noga med att ange vilka ytor på en detalj som är ”kravytor” för att om möjligt undvika för tjocka skikt på andra ytor.
 • Selektiv behandling av detaljer innebär att någon form av maskeringsteknik måste användas vilket oftast medför högre kostnader om det ej rör sig om större ytor och dyrbarare ytbeläggningsmaterial som ädelmetaller eller liknande.

Kommunikation och logistik

 • Konstruktionsunderlaget bör sändas till leverantören i god tid för att kunna ta hänsyn till produktkritik.
 • Beakta vilket antal detaljer i en leverans som ger optimal ytbehandlingskostnad samt vilken leveranstid som normalt krävs.