Hem » Ytbehandling » Att köpa ytbehandling » Underlag för köp av ytbehandling

Underlag för köp av ytbehandling

För att erhålla en ytbehandling som innehåller de krav som ställs är det viktigt att dessa specificeras på ett sätt så att den inte kan misstolkas av leverantören. Att de ställda kraven är möjliga att möta med den valda processen måste kontrolleras av köparen.

Den valda leverantören kan ofta ge råd vad som kan vara lämplig att använda. Beroende på detaljens utformning och valda material kan inte alltid prestanda nås som annars normalt är möjliga. Det är därför viktigt att ha en öppen dialog mellan köpare och leverantör.

Om möjligt bör underlaget för beställningen av ytbehandlingen sändas till leverantören i god tid för att kunna ta hänsyn till produktkritik. Det skall också vara leverantörens uppgift att lämna produktkritik när möjlighet ges.