Hem » Ytbehandling » Att köpa ytbehandling » Underlag för köp av ytbehandling » Angivelser på ritningar och annat underlag

Angivelser på ritningar och annat underlag

Den valda ytbehandling måste specificeras på ett tydligt sätt så att det inte finns någon tvekan om vad som avses. Grunden bör utgöras av en standard.

Numera tillämpas vanligen svenska utgåvor av Europa (SS-EN) eller internationella (SS-ISO) standarder för ytbehandling. Många större företag har egna normer för ytbehandling som dock oftast är väldigt lika de internationella, men viktiga skillnader kan förekomma.

En svårighet kan vara nyare ytbehandlingsmetoder eftersom det oftast tar lång tid innan en EN eller ISO standard är fastställd. För att underlätta i dessa sammanhang tar SYF ibland fram egna standarder.

I de flesta normer framgår det hur ytbehandlingen skall specificeras och vilken ytterligare information som skall anges. Därutöver kan konstruktörer ange t.ex. kravytor, lämpliga upphängningspunkter och mätpunkter på ritning.

I enlighet med SYF std 2000, Elektrolytiska beläggningar med zink och zinklegeringar, anges exempelvis följande på ritning:

 • 12 µm elförzinkning på stål med en blank passivering fri från sexvärt krom:
  Elektrolytisk förzinkning SYF std 2000 – Fe/Zn12/P1
 • 8 µm zink-nickel beläggning på stål med en svart passivering och sealer:
  Elektrolytisk förzinkning SYF std 2000 – Fe/ZnNi8/P4/T2

I enlighet med SS-EN ISO 19598, Elektrolytiska beläggningar av zink och zinklegeringar på järn och stål med kompletterande behandlingar fria från Cr(VI), anges exempelvis följande på ritning:

 • 12 µm elförzinkning på stål, svart passivering fri från sexvärt krom, med eller utan sealer:
  Elektrolytisk förzinkning ISO 19598 – Fe//Zn12//Fn//Tx
 • 8 µm zink-järn beläggning på stål med en svart passivering och sealer:
  Elektrolytisk förzinkning ISO 19598 – Fe//ZnFe8//Fn//T2
 • 8 µm zink-nickel beläggning på stål med en iriserande (blank) passivering och ingen sealer:
  Elektrolytisk förzinkning ISO 19598 – Fe//ZnNi8//Cn//T0

Därutöver måste andra krav som exempelvis väteutdrivning, ömtåliga ytor etc. anges.

För kemisk förnickling i enlighet med SS-EN ISO 4527 anges på motsvarande sätt:

 • 25 µm kemnickel med 12% P på stål SS 2172:
  Kemnickel SS 4527-Fe<SS2172>//NiP(12)25
 • 35 µm kemnickel med 8% P på härdat stål SS 2140 med 12 h väteutdrivning @210°C:
  Kemnickel SS 4527-Fe<SS2140>ER(210)12/NiP(8)35
 • 35 µm kemnickel med 6% P på stål 2172 som skall härdas 3 h @300°C för ökad skikthårdhet:
  Kemnickel SS 4527-Fe<SS2140>HT(300)3/NiP(6)35

En stor fördel är om detaljens vikt och, än mer, dess totala area kan anges på ritningen. Det kan vara mycket svårt att beräkna godsytan rätt på en komplicerad detalj, men detta mått är avgörande för inställning av processvärden som strömstyrka och godsmängd per skena. Är detaljen CAD-ritad är uppgifter om godsyta och vikt oftast lätt för konstruktören att infoga.