Hem » Ytbehandling » Att köpa ytbehandling » Dekorativa beläggningar

Dekorativa beläggningar

Anodisering

Anodisering ger en ljus och metallblank yta då tunna anodiseringsskikt är transparenta. För bästa utseende bör legeringar med lågt legeringsinnehåll väljas. Med ökande skikttjocklek och på legeringar med högre legeringsinnehåll ”grumlas” skiktet vilket resulterar i ett ”mjölkigare” eller gråare utseende. Skiktet går att infärga till många kulörer. Vilka färger som kan väljas begränsas dock av vilka som finns tillgängliga hos respektive leverantör, vanligast förekommande är svart, gul/guld, turkos/blå samt röd.

Elpolering

Genom elpolering kan en mycket blank och beständig yta erhållas på rostfritt stål. Vanliga austenitiska rostfria stål (s.k. 18/8-stål) lämpar sig bäst om hög glans önskas men även ferritiska och duplex-stål kan behandlas.

Flakes

”Flakes” (eller zinkflakes) är beläggningar som primärt används som korrosionsskydd på fästelement etc. Utseendet som erhålls är dock metallblankt. Vanligaste förekommande kulörerna är silverfärgad eller svart men pigmentering till andra kulörer kan förekomma.

Förgyllning

Guld oxiderar ej i luft som alla andra metaller och bibehåller därmed sitt utseende under lång tid. Genom legering av guld med andra metaller kan olika nyanser erhållas på beläggningen. Färger från ljusgult, gult, rosa till rött samt gulgröna nyanser kan erhållas.

Förkoppring

Förkoppring används som dekorativ ytbehandling på t.ex. ljusarmaturer, prydnadsföremål utomhus och möbler. Ofta utförs en patinering så att ett ärgat eller brun-svart utseende erhålls. Skall ytan ha en beständigt kopparfärgat utseende krävs skyddslackering.

Förkromning – Nickel-krombeläggning

Krom ger en metallblank blåskimrande yta som behåller sitt utseende i de flesta naturliga miljöer. Detta genom den skyddande passivfilmen som spontant bildas på kromytan i luft. Tjockare kromskikt kan poleras till hög glans. Det vanliga är dock att glansverkan erhålls genom underliggande glansnickel.

Vid dekorativ nickel-krombeläggning läggs 0,1 – 1,0 μm krom som ett oxidationsbeständigt toppskikt på nickel. Matt-, halvmatt- och satinutseende erhålls genom förkromning av ett underskikt av matt-, halvmatt-, eller satinnickel.

Försilvring

Bordsbestick och andra hushållsföremål försilvras och då ofta på nickelmässing som polerats till hög glans. Detta är vad som oftast benämns som nysilver. Silver är inte oxidationsbeständigt utan får mörk patina.

Förzinkning

Elektrolytisk förzinkning är primärt en korrosionsskyddande beläggning, detta innebär dock att många metallföremål hindras att oxidera och metallglansen från zinkbeläggningen bibehålls väl i inomhusmiljöer, i synnerhet när skiktet är passiverat. Passiveringsmetoder för att erhålla kulörer finns även, vanligast är gul för att efterlikna gul kromatering som tidigare varit vanligast men som numera fasats ut av miljöskäl.

Zinklegeringar

Zinklegeringsbeläggning är som förzinkning primärt avsedd som korrosionsskydd men kan även användas för att erhålla ett svart ytutseende genom passivering. Passiveringsprocesser för metallblankt respektive gult utseende finns även.

Mässingbeläggning

Mässingbeläggning används som dekorativ ytbehandling på till exempel ljusarmaturer, prydnadsföremål utomhus och möbler. Ofta utförs en patinering så att ett ärgat eller brun-svart utseende erhålls. Skall ytan ha ett beständigt mässingfärgat utseende krävs skyddslackering.

Svartoxidering

Järn, stål, koppar och kopparlegeringar kan svartoxideras och få djupsvart utseende, med anoljning eller vaxpolering blir ytan blankare och mer beständig. Olika processer används för svartoxidering av järn och resp. koppar- och kopparlegeringar.

Även rostfria stål kan svartoxideras med speciella processer, mer korrosionsbeständiga (så kallat syrafasta stål) är dock mindre lämpade. Varianter av oxideringsprocesser finns som ger brunare beläggningar, dessa används till exempel för äldre (antika) vapendetaljer etc.

Ytbehandling av plast

Med speciella förbehandlingsprocesser kan plastdetaljer metalliseras. Mest lämpade är ABS-plaster men processer för andra plastmaterial finns även. Nickel-krombeläggning av t.ex. lister, kylargrillar och backspeglar till fordon är vanliga och komponenter till VVS-armaturer förekommer.

Ett annat stort område är dekorativa metallbeläggningar på hattar till parfymflaskor etc., bijouterier, ljusarmaturer etc., ett område som dock i allt större utsträckning tas över av vakuumprocesser.