Mässingbeläggning

Beläggningar med koppar-zinklegeringar används huvudsakligen för dekorativa syften. Beläggningsprocessen kan styras så att färgen på ytan liknar guld. Beläggningen är dock känslig för oxidation och om den ljusa metallglansen skall behållas bör ytan lackeras med klarlack.

Mer oxidationsbeständiga beläggningar av kopparlegering är bronsbeläggning. Denna kan ha samma användningsområden som mässingbeläggning men är inte lika känslig för oxidation, ytan kan dock få en vacker patina efter exponering i lämplig atmosfär. Denna typ av beläggning kan även användas som korrosionsskydd och lagermaterial.

Tillämpningar

  • Dekorativt
    • Belysnings- och möbelindustrin
    • Byggbeslag och fästelement
    • Smycken och prydnadsföremål
  • Funktionellt
    • Beläggning av cord- och kant-tråd i stålradialdäck*

*Den troligen tonnagemässigt absolut största enskilda tillämpningen som dock så gott som alltid utförs ”in-house” hos trådtillverkaren. Vid vulkningsprocessen sker en kemisk bindning mellan beläggningen och gummit som har högre hållfasthet än gummit självt.

För dekorativa syften är det möjligt att antikbehandla, svart- eller brunoxidera beläggningen med efterbehandlingar.

Tillämpliga normer

SS-EN ISO
Ingen relevant svensk standard fastställd