Svartoxidering

Svartoxidering kan utföras på järn och stål (inklusive gjutjärn och rostfria stål). En relativt tunn, tät svart oxidfilm skapas på ytan. Oxiden ger låg friktion mot andra metallytor och fungerar bra som bärare av oljor och vax.

Alla kolstål kan svartoxideras med gott resultat. Bland de rostfria stålen lämpar de lågt legerade stålen bäst, så kallade ”syrafasta” stål kan vara problematiska att behandla med gott resultat. Skikten efterbehandlas oftast genom inoljning eller polering med vax för att önskad funktion skall erhållas.

Tillämpningar

 • Dekorativt och som korrosionsskydd i inomhusmiljö
  • Verktyg
  • Vapendelar
  • Motorkomponenter som utsätts för värmestrålning
 • Funktionellt för att ge låg friktion och jämn, tyst gång
  • Symaskinsdelar
  • Finmekanik

Tillämpliga normer

SS- ISO 11408
Svartoxidering av järn och stål – Krav och provningsmetoder

Processer

Huvudsakligen finns två olika processer finns för svaroxidering, behandling i lutlösning vid 130 – 150°C eller ånganlöpning i vattenånga vid ca 550°C. Den senare används huvudsakligen för mindre maskinkomponenter som t.ex. symaskinsdelar medan lutprocessen är mer allmänt använd.

Det finns även specialkemikalier för oxidation av stålytor vid rumstemperatur, t.ex. för att reparera nötta ytor på gevärsdetaljer, dessa kan dock innehålla giftiga ämnen som numera är förbjudna att använd. För stål med extrem hög hållfasthet (härdade splines på axlar etc.) kan ett spänningskorrosionsproblem uppstå efter svartoxidering i alkaliskt bad, ”lutförsprödning”.