Flakes

”Flakes” (eller zinkflakes) är samlingsnamnet på beläggningar bestående av ett organiskt bindemedelsskikt i vilket man blandat in zink- och aluminiumflingor. Beläggningen ger bra korrosionsskydd även i svårare miljöer och används exempelvis på fästelement och beslag i fordonschassin och i marina miljöer.

Beläggningen kan appliceras genom dip-spinn på massgods som fästelement eller liknande, som spinn-coating på medelstora detaljer samt som dopp eller spraybeläggning på hänggods. Då processen ej ger upphov till väteförsprödning lämpar den sig för beläggning på höghållfasta material och säkerhetsdetaljer. Ståldetaljer som belagts orsakar ej heller galvanisk korrosion i kontakt med aluminium. Temperaturanvändningsområdet är vanligen <+200°C då det begränsas av vilket bindemedel som används. Vissa beläggningsvarianter är utvecklade för att ge kontrollerad friktionskoefficient, då vanligen låg för beläggning av gängade detaljer. De vanligaste förekommande kulörerna är silverfärgad eller svart.

Tillämpningar

 • Korrosionsskydd
  • Gott korrosonsskydd vid tunna skikt (<8 µm)
  • Beständighet mot många kemikalier
  • Ger ej upphov till galvanisk korrosion mot aluminium
 • Dekorativt
  Finns dock vanligen endast i kulörerna ”silver” och svart
 • Höghållfas stål kan beläggas
  Liten risk för väteförsprödning
 • Friktionskontroll
  Låg och jämn friktion kan erhållas med topcoat

Tillämpliga normer

SS-EN 13858
Zinkflagebeläggning på järn- och ståldetaljer

EN ISO 10683
Fästelement – Icke elektrolytiska ytbeläggningar med zinkflagor (enelska utgåvan: ”Fasteners – Non-electrolytically applied zinc flake coatings”)

ASTM F3019
Standard Specification for Chromium Free Zinc-Flake Composite, with or without Integral Lubricant

ASTM F3019M
Corrosion Protective Coatings for Fasteners