Elpolering

Elektrolytisk polering görs för att erhålla en blank dekorativ yta samtidigt som Korrosionshärdighetenet förstärks väsentligt. Ofta elpoleras detaljer för användning i marin miljö, i hård industriatmosfär samt för applikationer inom livs- och läkemedelsindustrin. Metoden kan även användas som förbehandling vid elektrolytisk metallbeläggning för erhålla god vidhäftning och hög glans. Vanliga austenitiska rostfria stål (s.k. 18/8-stål) lämpar sig bäst om hög glans önskas men även ferritiska och duplex-stål kan behandlas.

Viktigt att tänka på vid konstruktion är att mer komplexa former där ytor är ”skuggade” kan vara svåra att behandla med jämnt och bra resultat. Processen kräver att elektriska kontakten under processen är god. Ange gärna ytor för kontaktering. Metoden innebär att material avverkas från ytan vilket måste beaktas för detaljer med snäva toleranser, upp till 0,05 mm per yta och ibland ännu mer kan förekomma. Om detaljen är svetsad är det viktigt att svetsen är utförd med samma materialkvalitet och är helt tät.

Tillämpningar

 • Dekorativt:
  Förbättrar glans på rostfritt material.
 • Korrosionshärdighet:
  Bättre ytfinhet, och renhet från andra metaller, förbättrar korrosionsegenskaperna hos rostfritt stål.
 • Avgradning:
  Grader från skärande bearbetning avlägsnas.
 • Livsmedelsmaskiner, bioteknik och pharmaseptiska applikationer:
  Porfrihet gör ytan lätt att rengöra och förhindrar bakterietillväxt.
 • Processindustri och kärnkraft:
  Ytan görs fri från föroreningar och underlättar underhåll.

Tillämpliga normer

SS-EN
Ingen svensk eller europeisk standard fastställd för elektrolytpolering av rostfritt stål för allmänna tillämpningar

SS-EN 3769
Electrolytic polishing of corrosion resisting steels and heat resisting alloys (Flygtillämpningar)

ISO 15730
Electropolishing as a Means of Smoothing and Passivating Stainless Steels