Försilvring

Rent silver är har den bästa elektriska ledningsförmågan av alla metaller. Silver är beständigt mot de flesta kemikalier utom vissa starka syror och svavelföreningar. Silver har en vacker vit metallglänsande yta men oxiderar och blir med tiden mörkare, betydligt snabbare i svavelhaltig miljö.

För att fördröja detta kan man skydda ytan genom att passivera, klarlackera eller belägga den med ett toppskikt av rodium. Kombinationen av egenskaper silver besitter gör att silverbeläggningar används både för dekorativa och funktionella syften.

För olika syften finns olika typer av silverprocesser. Stora insatser har gjorts för att utveckla silverbad fria från cyanid, fortfarande innehåller dock de flesta praktiskt fungerande detta. Glanssilverprocesser används företrädesvis för dekorativa syften, tillsatsen av glansbildare påverkar de elektriska och de torrsmörjande egenskaperna negativt.

Processer som ger skikt med silver-antimonlegering kallas ibland ”hårdsilver”. Dessa skikt har som benämningen antyder en högre hårdhet och används därför i applikationer där man ställer högre krav på slitstyrka, både dekorativt och funktionellt.

Tillämpningar

 • Elektriska applikationer
  • Som elektriskt ledande skikt, vanligt på aluminimchassin mobila kommunikationssystem
  • I elektriska kontakter, lödbart och lågt kontaktmotstånd
 • Korrosionsskydd i diverse kemisk apparatur
 • Funtionellt
  • Lagermaterial, självsmörjande även vid högre temperaturer
  • Torrsmörjmedel på skruvgängor och splines av rostfritt stål eller titan
 • Dekorativt
  • På bestick, brickor och andra hushållsartiklar för mat, ger även en aseptisk yta
  • Smycken, bijouterier och prydnadsföremål

Tillämpliga normer

SS-EN ISO
Ingen svensk standard fastställd för dekorativa silverbeläggningar

SS-EN ISO 4521
Elektrolytiska beläggningar av silver och silverlegeringar för elektriska, elektroniska och tekniska ändamål

SS-EN 2786
Electrlytic silver plating of fasteners