Föreningsstämma 2022

Datum: 3 mars, 2022
Tid: 10:00 - 11:00
Plats: Digitalt, Teams

Årets föreningsstämma hålls digitalt över Teams.