VD-Dag 2023

Datum: 5 oktober, 2023
Tid: 08:45 - 13:15
Plats: Kungsporten, Huskvarna

Föreningen har som mål att varje år samla VD för respektive medlemsföretag. Syftet är att ta upp viktiga frågor för branschen och ge möjlighet till utbyte av erfarenheter och tankar. I år kommer vi bland annat att:

 • Redovisa vår branschanalys
 • Presentera en trendspaning
 • Som vanligt ta upp frågan om Lönsamhet – Diskussion om vilka hot/utmaningar vi ser, hur det påverkar mitt företag och hur vi hanterar vår lönsamhet.
 • Informera om nyheter runt utbildningen Certifierad Ytbehandlare

Upplägg
Fralla och kaffe: 08:00 – 08:45
Program: 08:45 – 13:15 (inklusive lunch)
Fika: 10:30

Programpunkter

 1. Välkomna
 2. Introduktion av deltagare
 3. Certifierad Ytbehandlare – ”Skapar attraktiva medarbetare”
  Per Alsin, SC Activities AB
 4. Finansiell Branschanalys
  Anders Hultmark, Koncernchef Provexa
 5. SYF medlemmars resultatutveckling 2013-2022
  Stefan Wahlnersson, VD Swedecote
 6. Trendspaning – Branschutveckling, Konjunktur, Näringslivspolitik
  Anders Hultmark, Henrik Dyberg VD Proton Finishing
 7. Lönsamhet – Gruppdiskussion om vilka hot/utmaningar vi ser, hur det påverkar
  mitt företag och hur hanterar vi vår lönsamhet.
  Gruppdiskussion
 8. SYF Standard – uppdatering
  Leif Dehlén, Vice VD Zinkano AB
 9. Årsmötet 2024-03-07 – 08
 10. Övrigt
 11. Gemensam Lunch

Anmäl dig direkt!
VD-dagen är i första hand avsedd för VD i respektive medlemsföretag. VD kan gärna även ta med sig ytterligare personer som exempelvis kommande ledare. Vid platsbrist kommer prioritering göras så att minst en deltagare från varje företag kan vara på plats.

Vi behöver din anmälan senast:
Måndag den 25 september men önskar få den så snart som möjligt.

Frågor skickas till administration@syf.se eller telefon 0737-122199
Kontaktperson: Sven-Erik Neergaard-Möller, ordförande SYF

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till SYF:s VD-Dag 2023 i Husqvarna!