VD-Dag 2022

Datum: 6 oktober, 2022
Tid: 08:00 - 13:00
Plats: Elite Hotel

Anmälningarna öppnar i augusti
VD-Dagen håller på mellan 08:00 – 13:00.

Föreningen har som mål att varje år samla VD för respektive medlemsföretag. Syftet är att ta upp viktiga frågor för branschen och ge möjlighet till utbyte av erfarenheter och tankar. VD-dagen är i första hand avsedd för VD i respektive medlemsföretag. VD kan gärna även ta med sig ytterligare personer som exempelvis kommande ledare. Vid platsbrist kommer prioritering göras så att minst en deltagare från varje företag kan vara på plats.

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till SYF:s VD-Dag 2022 i Jönköping!