ÅRSMÖTE MARS 2021 INSTÄLLT

Styrelsen har beslutat att flytta fram Årsmötet den 4-5 mars på obestämd tid på grund av den rådande pandemin.
Grunden till beslutet är att vi bedömer att det inte kommer att vara möjligt att genomföra det i mars och att vi vill vara tydlig i vår kommunikation till våra medlemmar och våra föreläsare.
Vi har en målsättning att genomföra Årsmötet när så är möjligt och om inte förr så tittar vi på att förlägga det i samband med vår VD-dag i oktober.