EU:s Kemikaliestrategi – Breddning av ämnen som kan komma på begränsningslista.