Förgyllning

Genom legering av guld med andra metaller, bildas många färgschatteringar, som särskilt används i smyckeindustrin. Färgpaletten går från gulgrönt, ljusgult, gult, rosa till rött. Vitguld är en legering av guld med en annan metall (nickel och/eller palladium). För dekorativa tillämpningar utfälls guld som ett tunt toppskikt på ett underskikt av högglansnickel. Härmed förbättras skyddet mot korrosion, och man för en beständig glans samt en kostnadsbesparing jämfört med ett tjockare guldskikt. Man talar om "anslag" vid mycket tunna skikt upp till 0,5 my. Guldbeläggningar tillämpas dekorativt.

Följande företag utför förgyllning