Förnickling

Förnickling är efter förzinkning den vanligaste processen för elektrolytisk metallbeläggning. Det finns åtskilliga processvarianter av förnickling, vilket gör det möjligt att erhålla olika skiktegenskaper med avseende på glans, hårdhet, duktilitet och korrosionshärdighet. Förnickling har därför stor betydelse både som funktionell beläggning och som dekorativ och korrosionsskyddande beläggning. På basmaterialet stål är nickel ädlare än substratet (katodisk beläggning) vilket ställer stora krav på tillräcklig tjocklek och frihet från porer på korrosionspåkända detaljer. De vanligaste förnicklingsprocesserna är följande:

Glansnickel

Ger en ljus, gulaktig ljusrefles i dagsljus och är därför lätt att skilja från krom. Den utjämnande förmågan hos moderna glansnickelprocesser är så stor, att man inte behöver polera för att få glans. Denna utjämningseffekt kan ökas ytterligare genom att underförkoppra i sura glanskopparbad.

Sammet-, satin och halvmattnickel

Kan erhållas genom mekanisk förbearbetning eller kemisk förbehandling, eller s.k dispersionsförnickling. Matta och halvmatta nickelskikt används i stor utsträckning funktionellt i skikttjocklekar från 200 my till 3000 my och har en hårdhet upp till 250 HV. Detta kallas då ofta för tjockförnickling.

Nickel används på nästan alla områden, både dekorativt och funktionellt.

Följande företag utför förnickling

Följande företag utför förnickling av aluminium

Följande företag utför mattförnickling

Följande företag utför svartförnickling

Följande företag utför tjockförnickling

Följande företag utför trumförnickling