Medlemsförmåner

Som medlem i SYF har du förmåner.
Genom ett nära samarbete mellan SAKAB och SYF erbjuds medlemsföretagen rabatt på omhändertagande av vissa typer av farligt avfall.