REACH Committee – Underlag för beslut om auktorisation av användning av kromsyra och de villkor som följer med användningen