Sexvärt Krom – EU kommissionens beslut om Auktorisation för användande till 2024 är klart.