SYF är nu en del av Produktionsklustret

Produktionsklustret har som mål att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Genom klustrens arbetssätt och aktiviteter stärker vi Sveriges fortsatta framgångar som hållbar industrination.

Kunskapsförmedlingen (öppnas i nytt fönster)