Betning av rostfritt

Betning kallas förfarandet att lösa och avlägsna ytföroreningar hos exempelvis värmebehandlade och svetsade rostfria konstruktioner. Vid betningen avlägsnas glödskal, svetsoxider, eventuella föroreningar från andra metaller, blästermedel med mera från den rostfria ytan.

Betningen utförs vanligen i salpetersyrabad med tillsats av fluorider. Särskilda processbad finns även för betning av superlegeringar på nickel- eller koboltbas. Viktigt är att detaljerna efter behandling sköljs noggrant och passiveras. Passivering sker normalt i utspädd salpetersyra utan tillsatser.

Tillämpningar

  • Dekorativt
    Rengöring från oxider och inbäddade partiklar
  • Korrosionshärdighet
    Avlägsnar metaller från ytan som kan förorsaka missfärgningar och korrosion

Tillämpliga normer

SS-EN
Ingen svensk eller europeisk standard faställd för betning av rostfritt stål

ASTM A380
Practice for Cleaning, Descaling and Passivaton of Stainless Steel Parts, Equipment and Systems

EN 2516:1997
Passivation of corrosion resisting steels and decontamination of nickel base alloys