Förtenning

Tenn kan utfällas elektrolytiskt både i matt- och högglänsande form. Tennskikten är mycket duktila, har bra lödbarhet och god kemisk beständighet mot organiska syror vid frånvaro av syre, och är därtill inte giftigt.

De senaste årens utveckling inom elektronikindustrin har inneburit en kraftigt ökad användning av kombinationen nickel/tenn som konduktiv och lödbar beläggning, bl.a. på aluminium.

Tillämpningar

 • Funktionellt
  • Lödbarhet på kontaktmaterial, chassin etc. (på koppar- och kopparlegeringar, aluminium- och aluminiumlegeringar, järnlegeringar, etc.)
  • Hygienisk beläggning inom livsmedelsindustrin
  • Torrsmörjande som lagermaterial
 • Dekorativt
  • Smycken och prydnadsföremål
  • Hushållsredskap (även av hygieniska skäl)

Tillämpliga normer

SS-ISO 2093
Elektrolytiska tennbeläggningar – Specifikationer och provningsmetoder

SS-ISO 2179
Elektrolytiska tenn-nickelbeläggningar – Specifikationer och provningsmetoder

SS-ISO 7587
Elektrolytiska tenn-blybeläggningar – Specifikationer och provningsmetoder

SS-EN ISO26945
Elektrolytiska beläggningar av tenn-koboltlegering

Olika typer av tennprocesser

Olika typer av tennprocesser finns för olika syfte, sura och alkaliska. De sura processerna ställer generellt högre krav på förbehandling, har högre strömutbyte och ger därmed mindre risk för väteförsprödning på höghållfast stål. De används även företrädesvis för glansförtenning.

För beläggning på koppartråd vid kabeltillverkning samt för beläggning på kabelskor etc. är sura mattfällande bad mycket vanliga.

Alkaliska processer är vanligen mycket mer ”robusta” och ställer små eller inga krav på förbehandling varför de även kan användas inom industrin som torrsmörjande skikt, t.ex. vid tråddragning direkt i produktionslinjen. Det finns även olika varianter an legerade tennskikt.

Tenn-nickellegering

Beläggningar med tenn-nickellegering används främst som ersättare för krom i dekorativa tillämpningar. Skiktet har ett varm vitt utseende liknande silver och är oxidations- och korrosionsbeständigt i inomhusklimat. På blanka ytor erhålls normalt god glans som är beständig. För att få det dekorativt blankt är det dock ibland nödvändigt att efterpolera ytan mekaniskt. Skiktet är även hårt och slitstarkt samt kan ge lödbarhet.

Tenn-koboltlegering

Tenn-koboltlegeringars korrosionsbeständighet är mycket god, likvärdig med den hos krom. Beläggningen kan ersätta krom i synnerhet på detaljer med komplicerad form då täckförmågan hos denna process är väsentligt bättre.

Tenn-zinklegeringar

Tenn-zinkbeläggning ger bättre korrosionsskydd i fuktig miljö än tenn resp. zink. Beläggningen ger även lödbarhet.

Tenn-zinkbeläggningar kan används:

 • På kabelförbindningar i el- och elektronikprodukter
 • Som skydd mot galvanisk korrosion i förbindelse med aluminium

Tenn-blylegeringar

Denna typ av beläggningar saknar idag praktisk betydelse då de i princip är förbjudna att användas.

Övriga tennlegeringar

Som ersättning för tenn-bly finns idag en rad andra legeringsbeläggningar för olika ändamål. T.ex. tenn-silver, tenn-koppar och tenn-vismut.