Betning av rostfritt

Betning kallas förfarandet att lösa och avlägsna ytföroreningar hos exempelvis värmebehandlade och svetsade rostfria konstruktioner.  Vid betningen avlägsnas glödskal, svetsoxider, eventuella järnföroreningar, blästermedel med mera från den rostfria stålytan.

Följande medlemsföretag utför betning av rostfritt