Förtenning

Tenn kan utfällas elektrolytiskt både i matt- och högglänsande form. Tennskikten är mycket duktila, har bra lödbarhet och god kemisk beständighet mot organiska syror vid frånvaro av syre, och är därtill inte giftigt. De senaste årens utveckling inom elektronikindustrin har inneburit en kraftigt ökad användning av kombinationen nickel/tenn som konduktiv och lödbar beläggning, bl a på aluminium.

Följande företag utför förtenning