Nyheter

  • 2011-07-20
    SYF på Metal Supply

    Numera finns SYF med och visar upp vad medlemmarna kan erbjuda på branschnätverket Metal Supply som riktar sig till leverantörer, underleverantörer och inköpsverksamheter inom metall- och verkstadsin

  • 2010-12-06
    Inrapportering av metallstölder till SYF

    För att få en tydligare bild av omfattningen av stölder under 2010 och framåt önskar vi att alla ni som har blivit utsatta rapporterar in detta till SYF. Vi skulle även uppskatta om ni fortsättnings