Nyheter

 • 2014-09-22
  SYFs VD-dag - 10 oktober i Jönköping

  När 10 oktober Var City Hotel, Familjen Ericsson Västra Storgatan 25A 553 15 Jönköping Tider 08:45 - 09:00 Ankomstfika

 • 2014-07-07
  SYF rekommenderar en förtida avveckling av kromatering

  Svensk Ytbehandlingsförenings styrelse har fattat beslut om att rekommendera en förtida avveckling av kromatering av zink och zinklegeringar (ytomvandling baserat på sexvärt krom Cr(VI)).

 • 2014-02-07
  Planeringen för årsmötet är nästan klar

  Nu är vi nästan klara med programmet för årsmötet. Inbjudan med programmet för mötet, samt länk till anmälning kommer att skickas ut i början av nästa vecka.

 • 2013-12-20
  SYFs årsmöte 2014

  SYFs årsmöte 2014 kommer att äga rum på Elite Stora Hotellet i Jönköping den 6--7 mars.

 • 2013-09-18
  SYFs VD-dag 18 oktober

  Tider: 09:00 - 12:00 (avslutas med lunch) City Hotel, Familjen Ericssons, Jönköping Anmälan Anmälan sker till sofia.askengren@syf.se Deltagandet är kostnadsfritt för medlemmar. Program - Ekonomisk